Utvecklas och kommer inom kort!


Människan är den viktigaste resursen i företaget! Det administrativa flödet är en del av skapandet av ett effektivt företag, men alla verktyg och all struktur i världen spelar ingen roll om man inte vet hur och varför de ska användas. Det är en del av coachningen som jag kommer utöka verksamheten med på ett större plan; coachning avseende implementerande av arbetsflöden och effektivisering kring individens egna arbetsuppgifter. 

En annan viktig del för ett effektivt flöde i företaget är coachning i självledarskap och personlig utveckling för dig som individ, eftersom företaget inte kan bli bättre än oss som individer. Denna del av företaget är under uppbyggnad men givetvis går det bra att kontakta mig redan nu för att diskutera behov och eventuellt upplägg. 


Givetvis coachar jag dig redan idag vid köp av mina assistenttjänster!

Copyright © Happy Workflow 2023